نگارستان

نگارستان

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «هنر» ثبت شده است

۱۸:۵۱۱۸
بهمن

مقاله سوم

خلاصه مقاله «هنر و معرفت نزد افلوطین»

نویسندگان: یحیی بوذری نژاد، علیرضا غفاری، سعید بینای مطلق

تلخیص: محمدساجد هاشمی

 

افلوطین (274-203م) در سه رساله از «نه گانه» خود به طور مستقل به موضوع هنر و معرفت پرداخته است. از نظر او هنر و معرفت یکی است، و هنرمند کسی است که برای نگریستن به زیبایی معقول خود را از طریق دور ساختن از پلیدی­ها زیبا می­سازد. همچنین از نظر او خلق زیبایی توسط هنرمند، از طریق نظاره زیبایی صورت می­گیرد. بنابراین رهبر همه تولیدات، معرفت خواهد بود. درنتیجه زیبایی شناسی همان معرفت شناسی و هستی شناسی است.

محمد ساجد هاشمی
۱۸:۴۵۱۸
بهمن

مقاله دوم

خلاصه مقاله «هنر دینی در آراء بورکهارت»

نویسنده: مجتبی مطهری الهامی

تلخیص: محمدساجد هاشمی

 

بورکهارت (1984-1908) فردی مسلمان و سنت­گرا است که نظریاتی خاص درباره هنر دینی دارد. از نظر او هنر دینی معطوف به زیبایی­های دینی است و القای معنویت می­کند. همچنین او معتقد است که هنری دینی است که نه تنها موضوع و محتوایش بلکه صورت و قالبش نیز دینی و الهام گرفته از سنت باشد.

محمد ساجد هاشمی
۱۸:۰۵۱۸
بهمن

مقاله اول

خلاصه مقاله «جایگاه صورت در هنر دینی»

-        نویسنده: سعید بینای مطلق

-        تلخیص: محمدساجد هاشمی

 

 

از نظر بورکهارت، هنر اساساً «صورت» است. این امر به طور خاص در مورد هنر دینی مصداق دارد، چراکه در هنر دینی نه تنها معنا و موضوع هنر بلکه صورت آن نیز شکلی دینی به خود می گیرد. در این مقاله به دو مسأله پرداخته شده است: «جایگاه صورت در هنر دینی» و «بحران صورت در هنر دینی معاصر ایران».

محمد ساجد هاشمی