نگارستان

نگارستان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تأثیر رسانه» ثبت شده است

۱۵:۳۷۰۴
آذر

«مطالعه تأثیر رسانه بر مخاطبان در پرتو رئالیسم تعاملی علامه طباطبایی و نظریه برساخت­گرایی اجتماعی»


 (یادداشتی از محمدساجد هاشمی برای درس سمیناری نظریه های فرهنگ و ارتباطات؛‌ جلسه اول با موضوع نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی)

مقدمه

نظریه ­های مربوط به تأثیر پیام ارتباطی در رسانه ­ها و وسائل ارتباط جمعی دارای گستردگی و اهمیت قابل توجه در قلمرو ارتباطات است. سیر تحول نظریه ­های تأثیر حاکی از تغییر مفهوم­سازی از تأثیرات رسانه­ ها در طور سال­ هاست: تأثیر مطلق، تأثیر محدود، تأثیر قدرتمند، تأثیر حاصل از مذاکره و توافق. تأثیر مطلق مربوط به دوره آغازین مطالعات و پژوهش ­های ارتباطات جمعی است و در سال­های میانه دو جنگ جهانی برتری داشت. نظریه تزریقی یا گلوله جادویی محصول این زمان است.

محمد ساجد هاشمی