نگارستان

نگارستان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فرامرز رفیع پور» ثبت شده است

۰۱:۰۹۲۲
اسفند

خلاصه­ای از کتاب «جامعه، احساس و موسیقی» (فرامرز رفیع پور) - 1375

خلاصه از: محمد ساجد هاشمی

1- مقدمه و طرح مسأله

- این کتاب از دیدگاه جامعه­شناسی به موسیقی (به عنوان جزئی از جامعه) نگاه می­کند و به بررسی کارکرد و نقش موسیقی در جامعه می پردازد.

- انسان برای ارضاء نیازهایش به اجتماع گرایش پیدا می­کند > این گرایش عمدتاً در قالب گروه های اجتماعی (مانند اقوام، دوستان و...) اتفاق می­افتد > عوامل مختلفی موجب پیوندهای درون­گروهی میان اعضا می­گردد. مانند عوامل بیولوژیکی (چون نسبت خونی و خانوادگی) و یا عواملی چون فعالیت مشترک مخصوصا در مقابله با یک دشمن مشترک، سرودها و آهنگ­های مشترک، مذهب مشترک و... > هریک از این عوامل تولید احساس شدید تعلق به گروه و جمع می­کنند و موجب همبستگی و وحدت اجتماعی می­شوند.

محمد ساجد هاشمی