نگارستان

نگارستان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پرسش خودمانی» ثبت شده است

۱۸:۰۵۱۶
آذر

امروز روز دانشجو بود

نام دانشجو به تناسب پیشینه تاریخی اش با نهضت و مبارزه گره خورده است. طرح ذهنی غالب از دانشجو  این است که او جوان است و جویای نام. جوان است و خام و بی تجربه، اما پر شور و  پر هیجان و به نوعی مبارزه طلب و انقلابی.

یک سؤال مهم این است که آیا دانشجو موجودی است فعال و اثرگذار یا منفعل و اثرپذیر. به عبارت دیگر دانشجو در برابر جامعه، در برابر دولت و حاکمیت، در برابر استاد، در برابر خانواده و... چه نقش و کارکردی دارد؟ آیا حقیقت دانشجویی با تصویر پروپاگاندایی آن که در رسانه ها انعکاس می یابد همخوانی دارد؟

اگر همخوانی ندارد چه کسی مقصر است؟

- دانشجو ؟

- دانشگاه ؟

- پروپاگاندیست ها ؟

- یا هیچ کسی مقصر نیست ؟ اصلا همخوانی داشتن یا نداشتن این دو  چه اهمیتی دارد؟!!

محمد ساجد هاشمی