نگارستان

نگارستان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «روش تدریس» ثبت شده است

۰۰:۲۶۲۷
اسفند


بخش اول : روش اجرا کردن

روش اجرا کردن ، مضمون این گفتار قدیمی است که : " ما با عمل کردن یاد می گیریم که چگونه باید عمل کرد " . و تحقیقا می توان گفت همان شیوه یادگیری به وسیله عمل می باشد و این روش قابل اجرا در بسیاری از موضوعات و قابل استفاده برای آموزش های انفرادی و گروهی افراد می باشد .

روش اجرا کردن دو هدف بنیادین را برطرف می سازد :

1.                   برای دانشجویان یا دانش آموزان تجربیات دست اولی از موضوعات و حقایق فراهم می سازد .

2.                   حل مساله اجرایی را برای آنان ایجاب می نماید .

( قورچیان ، 1385 ، ص141 )

محمد ساجد هاشمی